Φέτα

Το τυρί Φέτα

Φέτα

Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθιερώσει την προστασία της γεωγραφικής προέλευσης με την απόδοση χαρακτηρισμών σε προϊόντα, ως Προϊόντα Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.).

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η κατοχύρωση ονομασιών προέλευσης και η διαφύλαξη του δικαιώματος χρήσης των ονομάτων αυτών έναντι παραγωγών που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα – απομιμήσεις είναι μια δύσκολη διαδικασία. Στο μέτρο που ένα συγκεκριμένο προϊόν έχει συνδεθεί στη συνείδηση του παγκόσμιου καταναλωτή με κάποιο συγκεκριμένο τοπωνύμιο, ώστε και μόνο η αναφορά του ονόματος του προϊόντος να δημιουργεί συνειρμούς για τη χώρα-τόπο προέλευσης, είναι δίκαιο και σύμφωνο με τις διεθνείς συμφωνίες να υφίσταται θέμα κατοχύρωσης της ονομασίας προελεύσεως.

Αρχικά το τυρί “Φέτα” καταχωρήθηκε στον κανονισμό 1107/96 ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) βάσει των όρων που θέσπισε ο κανονισμός 2081/92 της Ε.Ε. για τις συνθήκες που πρέπει να πληρούνται, ώστε ένα προϊόν να μπορεί να χαρακτηριστεί με την ονομασία αυτή. Στη συνέχεια ορισμένα Κράτη Μέλη κατέθεσαν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσφυγές ακύρωσης της καταχώρησης του τυριού Φέτα, υποστηρίζοντας ότι η ονομασία Φέτα έχει καταστεί κοινή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε τη μερική ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) 1107/96 με τη διαγραφή της ονομασίας ΦΕΤΑ από το μητρώο προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων της Ε.Κ., με το σκεπτικό ότι κατά τη διαδικασία κατοχύρωσης της ονομασίας η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη επαρκή ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στα άλλα Κράτη Μέλη σχετικά με την τεκμηρίωση της γνησιότητας της καταγωγής της.

Μετά από πραγματοποίηση εμπεριστατωμένης έρευνας για την κατάσταση που επικρατεί στα Κράτη Μέλη, από την οποία προέκυψε η γνησιότητα καταγωγής του τυριού Φέτα ως Ελληνικό προϊόν και σχετική εισήγηση επιστημονικής επιτροπής, η Επιτροπή πρότεινε την επανακαταχώρηση της ονομασίας Φέτα στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) 1107/96. Η ονομασία Φέτα επανακαταχωρήθηκε στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης με τον κανονισμό (ΕΚ) 1829/2002 της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2002.

Τι είναι το τυρί Φέτα;

Σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων της Ελληνικής Νομοθεσίας, το τυρί Φέτα παράγεται από πρόβειο γάλα ή μείγμα πρόβειου και κατσικίσιου στις περιοχές της Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς, Πελοποννήσου και Ν. Λέσβου. Ωριμάζει για δύο (2) τουλάχιστον μήνες σε ξύλινα βαρέλια ή μεταλλικά δοχεία, μέσα σε άλμη.

Είναι μαλακό τυρί χωρίς επιδερμίδα, με λίγες οπές στη μάζα του και με υφή συμπαγή με λίγες μηχανικές σχισμές, έχει καθαρό λευκό χρώμα και ευχάριστη, ελαφρά όξινη γεύση και πλούσιο άρωμα.

Η μέγιστη υγρασία του τυριού Φέτα είναι 56%, η ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43% και το pH της κυμαίνεται από 4,4-4,6.