Αρχική

Real Greek Feta - ODIPPAF

Ο παρών ιστότοπος απευθύνεται αποκλειστικά σε Ευρωπαίους χρήστες και αφορά προγενέστερες δράσεις για τη προβολή της Φέτας ΠΟΠ και των άλλων ελληνικών τυριών ΠΟΠ (fetamania, encyclopeadia of cheese).

Δεκατέσσερις εταιρίες παραγωγής φέτας προχώρησαν το 2010 στη δημιουργία ενός φορέα για τη διαχείριση της Φέτας ΠΟΠ και των παραπροϊόντων (τυρόγαλο) από την παραγωγή της. Ο φορέας έχει τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, έδρα στη Λάρισα και στόχο την ορθολογική και περιβαλλοντική διαχείριση του τυριού φέτα. Σήμερα ο φορέας εκπροσωπεί την πλειοψηφία των Ελλήνων παραγωγών φέτας ΠΟΠ.

Το 2013 ο φορέας ΟΔΙΠΠΑΦ ξεκίνησε μια φιλόδοξη καμπάνια στην Αμερική “Real Greek Feta“, με στόχο να ενημερώσει τον μέσο Αμερικάνο καταναλωτή για τις διαφορές της Φέτας ΠΟΠ σε σχέση με τα τοπικά παραγόμενα τυριά που φέρουν το όνομα Φέτα. Πληροφορίες για την καμπάνια στις ΗΠΑ στο www.realgreekfeta.gr